Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Leszek Witczak

 


Zadania w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych:

  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, 
  2. nadzorowanie, opracowania i aktualizacja dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 UODO, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  4. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administatora danych, z wyjatkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe.